Fågellivet och naturen

Fåglar
Fågellivet vid Harkullen är fantastiskt. Harkullen ligger mitt emellan de fina fågelmarkerna vid Kapelludden och Egbyviken och många av de fåglar som ses på dessa platser ser man även på strandängarna vid Harkullen. Då markerna mellan Harkullen och havet är nästan trädlösa och relativt sanka är det särskilt vadare, änder och gäss som fyller luftrummet.
 
 
Här är några exempel på fåglar som man ser dagligen under säsong:
Sångsvan
Grågås
Storspov. En riktig karaktärsfågel och ofta ser och hör man flera samtidigt. 
Rödspov, lyssna här!
Ängshök
Havsörn
Sånglärka
Tofsvipa
 
 
Blommor
På våren finns stora hav av orkidéer.
 
 
 
 
 
Comments